న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏమిటి – What is nuclear family in Telugu?

న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అనే కాన్సెప్ట్ వెస్టర్న్ ప్రపంచం మొదలు పెట్టింది. ఈ ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వేరుగా ఉంటారు. 

న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ లో తల్లి తండ్రులు వారి కుటుంబంతో నివసిస్తారు. ఈ ఫ్యామిలీ లో కేవలం రెండు తరాలు ఉంటాయి. 

ఈ కుటుంబంలో పిల్లలు బయోలాజికల్ లేదా దత్తత తీసుకున్నవారు కూడా అయ్యి ఉండవచ్చు. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ఫామిలీ లో సవితి తల్లి లేదా తండ్రి కూడా ఉండవచ్చు.   

ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లో తల్లి తండ్రులతో పాటు అత్తలు, మామలు, తాతలు, కజిన్ లు లేదా ఇతర బంధువులు ఒకే ఇంటిలో నివసిస్తారు.  వీటిని మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీలు అని కూడా అంటాము. 

Leave a Comment