రాజీవ్ గాంధీ జీవిత చరిత్ర – Rajiv Gandhi biography in Telugu

Rajiv Gandhi biography in Telugu

రాజీవ్ గాంధీ భారతదేశానికి చెందిన రాజకీయ నాయకుడు మరియు ఆరవ ప్రధానమంత్రి. తల్లి ఇందిరాగాంధీ హత్య తరువాత 40 సంవత్సరాల వయస్సులో అతి చిన్న వయస్సులో ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డారు.  కెరీర్:  రాజీవ్ గాంధీ 20 ఆగస్ట్ 1944 వ సంవత్సరంలో ముంబై లో ఇందిరా గాంధీ మరియు ఫిరోజ్ గాంధీ దంపతులకు జన్మించారు. 1951 లో రాజీవ్ గాంధీ మరియు సంజయ్ గాంధీ శివ నికేతన్ స్కూల్ కి వెళ్లారు. వీరి టీచర్ల   ప్రకారం రాజీవ్ … Read more