ఫెరోజ్ గాంధీ జీవిత చరిత్ర – Feroz Gandhi biography in Telugu

Feroz Gandhi biography in Telugu

ఫెరోజ్ గాంధీ 12 సెప్టెంబర్ 1912 వ సంవత్సరంలో పుట్టారు. ఫెరోజ్ గాంధీ యొక్క మొత్తం పేరు ఫెరోజ్ జహంగీర్ గాంధీ (Feroze Jehangir Ghandy). ఫెరోజ్ గాంధీ ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, రాజకీయ నాయుడు మరియు ఒక జర్నలిస్ట్. బాల్యం : ఫెరోజ్ జహంగీర్ గాంధీ సెప్టెంబర్ 12 1912 వ సంవత్సరంలో, ముంబైలో నివసిస్తున్న జహంగీర్ ఫరేడూన్ గాందీ మరియు రతిమాయి అనే పార్సీ కి చెందిన దంపతులకు జన్మించాడు. ఫెరోజ్ గాంధీ కుటుంబం … Read more