కాంగ్రెస్ 6 గ్యారంటీలు ఏమిటి ? – Congress 6 guarantees in Telugu

What is congress 6 guarantees in Telugu?

2023 వ సంవత్సరంలో జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టో లో 6 గ్యారంటీలు ఉన్నాయి. మొదటి గ్యారంటీ: ఈ మొదటి గ్యారంటీ పేరు మహాలక్ష్మి, ఈ పథకం మొత్తం మూడు హామీలతో కలిసి ఉంటుంది. మహిళలకు ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు ఇవ్వటం. గ్యాస్ సీలిండర్లు కేవలం 500 రూపాయలకు కలిగించటం. RTC బస్సులలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కలిగించటం. ప్రస్తుతం … Read more