కాళోజీ నారాయణ రావు జీవిత చరిత్ర – Kaloji Narayana Rao biography in Telugu

కాళోజీ నారాయణ రావు జీవిత చరిత్ర - Kaloji Narayana rao biography in Telugu

కాళోజీ నారాయణ రావు పూర్తి పేరు రఘువీర్ నారాయణ్ లక్ష్మీకాంత్ శ్రీనివాసరాం రాజా కాళోజీ. ఈయనను కాళోజి లేదా కాళన్న గా కూడా పిలవటం జరుగుతుంది. తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణ ప్రజల హక్కుల కోసం నిక్కచ్చిగా పోరాడిన మహా వ్యక్తి కాళోజీ. ప్రజల సమస్యలను తన సమస్యగా మరియు ప్రజల గొడవ ను తన గొడవగా తీసుకొని “నా గొడవ” పేరుతో అద్భుతమైన రచనలు కాళోజీ కలం నుంచి జాలువారాయి. తన జీవితాంతం తెలంగాణ ప్రజల కోసం … Read more