జి. లాస్య నందిత జీవిత చరిత్ర – G. Lasya Nanditha Biography in Telugu

G. Lasya Nanditha Biography in Telugu

జి. లాస్య నందిత భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి  చెందిన రాజకీయ నాయకురాలు మరియు MLA.   బాల్యం: లాస్య నందిత 1996 వ సంవత్సరంలో  జి. సాయన్న మరియు జి గీతలకు జన్మించారు. ఈమెకు నమ్రత మరియు నివేదిత అనే ఇద్దరు సోదరీమణులు ఉన్నారు. పేరు  జి. లాస్య నందిత వృత్తి  రాజకీయ నాయకురాలు పుట్టిన తేదీ  1996  పుట్టిన స్థలం  హైదరాబాద్  తల్లి  జి గీత తండ్రి  జి. సాయన్న (MLA) సోదరీమణులు  నమ్రత మరియు నివేదిత … Read more