మకర సంక్రాంతి అంటే ఏమిటి – What is Makara Sankranti in Telugu?

What is Makara sankranti in Telugu

మకర సంక్రాంతిను ఉత్తరాయణ, మఘి లేదా సంక్రాతి అని కూడా అంటారు. ఇది ఒక హిందువులకు చెందిన ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి. సాధారణంగా ఈ పండగ ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 14 వ తారీఖున వస్తుంది.    సంవత్సరంలోని 12 నెలలు సూర్యుడు ఒక్కొక్క రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు ఏ రాశి లో ప్రవేశిస్తే ఆ రాశి ఆ సంక్రాతి గా పిలవబడుతుంది.  సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ రాశి ను మకర … Read more